Return to site

Những lợi ích ban đầu mà bên bạn sẽ hưởng được lợi ích uy tín mà thương hiệu Kebab Torki mang lại cho bạn

broken image

Những lợi ích ban đầu mà bên bạn sẽ hưởng được lợi ích uy tín mà thương hiệu Kebab Torki mang lại cho bạn;

  • được cung cấp nguyên liệu có đủ giấy tờ và chính hiệu cho ban kinh doanh; 
  • chưa kể được hổ trợ marketting và in ấn bảng biển hiệu miễn phí ban đầu; 
  • được hổ trợ đào tạo tiếp cận quy trình chuẩn Kebab Torki hoàn toàn miễn phí; 
  • còn nữa: được cửa 1-2 nhân sự xuống đào tạo miễn phí trong giai đoạn khai trương

Liên hệ tư vấn: 1900.63.61.98